Choose language:

Velg kurs:

Nettbasert norskkurs, nivå A1, A2 med personlig oppfølging.
Nettbasert norskkurs, nivå B1 med personlig oppfølging.
Nettbasert norskkurs, nivå B2/C1 med personlig oppfølging.
Online privatundervisning (Norsk, Tysk, Russisk og andre språk etter behov).
Nettbasert skrivekurs.

Nettbasert norskkurs, nivå A1, A2 med personlig oppfølging

Irina Language Services tilbyr norskkurs på tre nivåer: begynner-, mellom- og høyere nivå, som tilsvarer nivåtrinnene i Det felles europeiske rammeverket for språk.
Irina Language Services deltar på seminarer og møter arrangert av Kompetanse Norge (Nasjonal fagorgan for kompetansepolitikk) som har ansvar for kvalitetssikring av norskopplæring, prøver og tester.
På kurset A1, A2 bruker vi det digitale læreverket "NorskPluss A1 og A2", som er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge. Du finner lærebøker (læringsressurser) med øvelser, oppgaver og innleveringer på internett. Det er et komplett nettbasert norskkurs for deg som ønsker å få en grundig og praktisk innføring i norsk. Kurset har en gradvis progresjon i vokabular og grammatikk fra absolutt nybegynnernivå til nivå A1/A2, og omfatter også tester og en egen «kom i gang»-modul med uttaletrening. I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå. Kurset består av et ubegrenset antall timer selvstudium på nett, tilbakemeldinger på skriftlige innleveringer og 6 timer (a 45 minutter) online møter med lærer via Skype/Zoom eller telefon.
NorskPluss er et komplett nettbasert læremiddel tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. På kurset får du:

Irina Language Services har erfarne lærere med utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå.

Pris: nettbasert norskkurs A1/A2 – NOK 2250

Tilgang til NorskPluss (lærebok, lisens) i 3 måneder
6 individuelle online møter med lærer (45 minutter)
Tilbakemeldinger fra lærer på skriftlige innleveringer
Planlagt oppstart: start når det passer deg
Tidspunkt: 8 - 22
Prøv her utvalgte kapitler fra NorskPluss Akademi: www.kunnskap.no

Påmelding


Nettbasert norskkurs, nivå B1 med personlig oppfølging

Irina Language Services tilbyr norskkurs på tre nivåer: begynner-, mellom- og høyere nivå, som tilsvarer nivåtrinnene i Det felles europeiske rammeverket for språk
Irina Language Services deltar på seminarer og møter arrangert av Kompetanse Norge (Nasjonal fagorgan for kompetansepolitikk) som har ansvar for kvalitetssikring av norskopplæring, prøver og tester.
På kurset B1 bruker vi det digitale læreverket "NorskPlussB1", som er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge. Du finner lærebøker (læringsressurser) med øvelser, oppgaver og innleveringer på internett. NorskPlussB1 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve A2-B1 og trener både til muntlige og skriftlige prøver.

NorskPluss B1 har 10 moduler med 24 underkapitler og består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. De ledsages av oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse. Nettressursen har mange interaktive oppgaver, lytteoppgaver, samtaleoppgaver, skriveoppgaver og strukturoppgaver.

Kurset består av et ubegrenset antall timer online selvstudium, tilbakemeldinger på skriftlige innleveringer og 6 timer (a 45 minutter) online møter med lærer via Skype/Zoom eller telefon. Norsk Pluss B1 passer for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe eller studere i Norge. Det er et komplett nettbasert læremiddel tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. På kurset får du:

Irina Language Services har erfarne lærere med utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå.

Pris: nettbasert norskkurs B1 – NOK 2250

Tilgang til NorskPluss B1 (lærebok, lisens) i 3 måneder
6 individuelle online møter med lærer (45 minutter)
Tilbakemeldinger fra lærer på skriftlige innleveringer
Planlagt oppstart: start når det passer deg
Tidspunkt: 8 - 22
Prøv her utvalgte kapitler fra NorskPluss Akademi: www.kunnskap.no

Påmelding


Nettbasert norskkurs, nivå B2/C1 med personlig oppfølging

Irina Language Services tilbyr norskkurs på tre nivåer: begynner-, mellom- og høyere nivå, som tilsvarer nivåtrinnene i Det felles europeiske rammeverket for språk
Irina Language Services deltar på seminarer og møter arrangert av Kompetanse Norge (Nasjonal fagorgan for kompetansepolitikk) som har ansvar for kvalitetssikring av norskopplæring, prøver og tester.
På kurset B2/C1 bruker vi det digitale læreverket "NorskPlussB2", som er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge. Du finner lærebøker (læringsressurser) med øvelser, oppgaver og innleveringer på internett. NorskPlussB2 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve B2 eller Bergenstest og trener både til muntlige og skriftlige prøver.

NorskPluss B2/C1 består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. De ledsages av oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse.

Kurset består av et ubegrenset antall timer selvstudium på nett, tilbakemeldinger på skriftlige innleveringer og 6 timer (a 45 minutter) online møter med lærer via Skype/Zoom eller telefon. Norsk Pluss B2 passer for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe eller studere i Norge. Det er et komplett nettbasert læremiddel tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. På kurset får du:

Irina Language Services har erfarne lærere med utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå.

Pris: nettbasert norskkurs B2\C1 – NOK 2250

Tilgang til NorskPluss B2 (lærebok, lisens) i 3 måneder
6 individuelle online møter med lærer (45 minutter)
Tilbakemeldinger fra lærer på skriftlige innleveringer
Planlagt oppstart: start når det passer deg
Tidspunkt: 8 - 22
Prøv her utvalgte kapitler fra NorskPluss Akademi: www.kunnskap.no

Påmelding


Online privatundervisning (Norsk, Tysk, Russisk og andre språk etter behov)

Online privatundervisning har mange fordeler:

Du kan velge mellom:

Individuell online undervisning med læreplan. Et kurs tilpasset dine behov (alle språk, alle nivå).
Online privat språkundervisning som bygger på det felles europeiske rammeverket for språk.
Din veileder lager et undervisningsopplegg for deg, anbefaler lærebøker og læringsressurser med øvelser, oppgaver, og tekster. Du får systematisk trening i alle språklige ferdigheter. Du får tilbakemelding på oppgaver og korte skriftlige innleveringer fra din lærer.
Vi tilbyr følgende undervisningspakker: Online individuell undervisning. Konversasjonskurs (alle språk, nivå B1/B2).
Dette er et kurs i muntlig fremmedspråk for deg som allerede har et godt språklig nivå, men som ønsker å forbedre sine konversasjonsevner, uttale og grammatikk i daglige samtaler. Din personlige veileder følger med og retter på deg (språkfeil og uttale). Etterpå gis det anbefalinger om hva du skal jobbe med. Temaene du kommer til å snakke om kan du velge etter egne ønsker. Du bestemmer selv hvor ofte du vil ha sånne samtaler via Skype.
Vi tilbyr følgende undervisningspakker:

Meld deg nå og få et bra tilbud! Vi har meget rimelige priser fra NOK 240 per time (45 minutter).
Betal nå og bruk dine timer i løpet av et år, når du trenger den.
Kjøp ferdige undervisningspakker og betal mindre.
Du kan invitere en venn eller et familiemedlem, som er på samme språklige nivå, til å delta i kurset helt gratis!

Påmelding


Nettbasert skrivekurs.

Dette kurset er for deg som vil bli bedre i skriftlig fremmedspråk.
Kurset vil bli skreddersydd for deg og dine behov. Du får din egen personlige veileder. Du kan skrive noen lengre tekster. Tekstene sendes per e-post og rettes og kommenteres av din lærer. Temaene du skriver om kan du velge selv. Du bestemmer selv hvor ofte du skriver.
Hver innsendingsoppgave kan være på 250 ord og koster kr 120.
Du velger selv hvor mange du bestiller, men det må være minst 5 oppgaver.
Våre online individuelle språkkurs kan også kombineres med lengre skriftlige oppgaver.

Påmelding