Choose language:

Priser og levering

Oversetting

Priser er avhengig av vanskelighetsgrad av tekst, innhold og tidsfrist. Prisene beregnes vanligvis pr. ord og ligger fra 0,8 krone per ord. For knappe tidsfrister beregnes et hastetillegg. Minstepris pr. enkeltoppdrag er NOK 250. I tillegg kommer MVA.

Gratis råd

Vi er tilgjengelig for uforpliktende konsultasjon og for et prisforslag!

For språkvask og korrekturlesing tar vi vanligvis 275 kroner per time, inkl. moms.

Oversettelser blir vanligvis levert som vedlegg til e-post i Microsoft Word format. Vi kan overskrive originalen for å bevare den opprinnelige layout. Et oppdrag kan også leveres per faks og/eller brev.

Irina Language Services tar betaling i form av bankoverføring eller via PayPal.

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud.